สถานะการยืนยันข้อมูลนับตัวก่อนเลื่อน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565

code โรงเรียน ข้าราชการ(คน) ยืนยันครบ ยืนยันข้อมูลแล้ว(คน) ไม่ยืนยัน(คน)